ORAL-B
ARTIK BIYO BAZLI
PLASTIK KULLANIYOR

Bu, fosil bazlı malzemelerin kullanımını azalttığımız ve bu sayede sürdürülebilirlik yolculuğumuzda bir adım daha ilerlediğimiz anlamına gelmektedir.

*Onaylı kütle dengesi yaklaşımı. Üründeki biyo içerik değişiklik gösterir

ORAL-B
ARTIK BIYO BAZLI
PLASTIK KULLANIYOR

Bu, fosil bazlı malzemelerin kullanımını azalttığımız ve bu sayede sürdürülebilirlik yolculuğumuzda bir adım daha ilerlediğimiz anlamına gelmektedir.

*Onaylı kütle dengesi yaklaşımı. Üründeki biyo içerik değişiklik gösterir

ISCC nedir?

Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikası (ISCC), sürdürülebilirlik konusunda uluslararası geçerliliği olan bir belgelendirme sistemidir ve tüm sürdürülebilir ham maddeleri kapsar.

Ham maddenin biyo bazlı plastiğe dönüştürülmesinden fırça başlığı üretimine ve son olarak ambalajlamaya kadar, Oral-B fırça başlıklarının tüm üretim süreçlerinde biyo bazlı kütle dengesi sertifikalı malzemenin uygun şekilde kullanılmasını sağlar.

ISCC nedir?

Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikası (ISCC), sürdürülebilirlik konusunda uluslararası geçerliliği olan bir belgelendirme sistemidir ve tüm sürdürülebilir ham maddeleri kapsar.

Ham maddenin biyo bazlı plastiğe dönüştürülmesinden fırça başlığı üretimine ve son olarak ambalajlamaya kadar, Oral-B fırça başlıklarının tüm üretim süreçlerinde biyo bazlı kütle dengesi sertifikalı malzemenin uygun şekilde kullanılmasını sağlar.

Oral-B Cross Action Brush Heads are now using biobased plastic
Oral-B Cross Action, 3D White ve Sensitive Clean fırça başlıkları DÂHİL Oral-B PRO fırça başlıklarımızda* artık %78 biyo bazlı plastik kullanılıyor.**


*Pulsonic hariç
**Onaylı kütle dengesi yaklaşımı. Üründeki biyo içerik değişiklik gösterir
Oral-B iOTM fırça başlıklarında artık %76 oranında biyo bazlı plastik kullanılıyor.*


**Onaylı kütle dengesi yaklaşımı. Üründeki biyo içerik değişiklik gösterir
Oral-B iO Brush Heads are now using biobased plastic

Oral-B'nin
Sürdürülebilirlik Yolculuğu

Şarjlı diş fırçası başlıklarımızda biyo bazlı malzemelerin kullanılması, işlenmemiş fosil yakıtlardan elde edilen plastik miktarını azaltmamıza yardımcı olmaktadır.
Kütle Dengesi
Yaklaşımı nedir?
Biyo bazlı plastiklerin fırça başlıklarımızdaki dağılımında kütle dengesi yaklaşımı uygulanmaktadır. Bu, Oral-B’nin yedek fırça başlıklarında şu anda biyo bazlı ve fosil malzemelerden oluşan bir kombinasyon kullandığı anlamına gelmektedir.

Ham maddeler karıştırıldığından dolayı, bitmiş ürünlerdeki biyo bazlı malzeme içeriğinin gerçek yüzdesi değişkenlik gösterebilir. Her fırça başlığının içerdiği toplam biyo bazlı malzeme miktarı değişiklik gösterebilir (bazıları daha fazla biyo bazlı malzeme içerebilir; bazıları ise daha az).
The Mass Balance Approach
Kütle dengesi Yaklaşımı sisteme giren biyo bazlı maddelerin
sistemden çıkan biyo bazlı
maddeler ile denkliğini sağlar

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

BIRAZ BIYO BAZLI PLASTIKTEN BAHSEDELIM: MALZEMELER NEDEN KARIŞTIRILIYOR?Biyo bazlı fosil ham maddelerinin karıştırılmasının nedeni, aksi takdirde biyo bazlı plastiği ayrı bir süreçte sentezleyecek yeni kimya tesisleri kurmak zorunda kalmamızdır. Biyo bazlı ham maddeler yalnızca sınırlı miktarlarda temin edilebildiğinden ve bu miktarlar normal ölçekteki bir kimya tesisi için yetersiz olacağından, bu yönde yatırım yapılması maalesef uygun olmamaktadır. Kütle dengesi yaklaşımı ise, biyo bazlı ham maddelerin sürdürülebilirliğinden faydalanabilmemizi sağlamaktadır.

NEDEN BIYO BAZLI PLASTIKLER KULLANIYORUZ?Fosil bazlı malzeme kullanımımızı, kütle dengesi yaklaşımıyla biyo bazlı plastikler kullanarak azaltabiliyoruz.*


*kütle dengesi yaklaşımıyla biyo bazlı malzemeler kullanılmayan önceki fırça başlıklarına kıyasla.